✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
February 2019

Month

ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งที่ 1363
Read More
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อเรื่อง เส้นทางอาชีพพร้อมแนะนำเทคนิคการสัมภาษณ์งาน บรรยายให้ความรู้ธุรกิจโรงไฟฟ้า และเสวนาแลกเผลี่ยนประสบการณ์ โดย รุ่นพี่ศิษย์เก่า ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังบบรยายได้ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 403 อาคาร 89 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ
Read More
สายงาน CAE / FEA/ CFD Applications ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครได้ทาง petch@cadit.com.sg และ pavee@cadit.com.sg
Read More
1 2

Recent Comments