✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์

บุคลากร

นางสาวเบญจพร จงใจวาณิชย์กิจ

งานประชาสัมพันธ์
02-555-2000 ต่อ 8126
benjaporn.j@eng.kmutnb.ac.th

นายศิริศักดิ์ หลีจงงิ้ว

งานประชาสัมพันธ์
sirisak.r@eng.kmutnb.ac.th
เอกสารประชาสัมพันธ์
ภาษาไทย
PR Documents
English

ภารกิจ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

– เทมเพลทโปสเตอร์ โครงการต่อยอดผลงานปริญญานิพนธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( JPG )

ขั้นตอนการทำงาน

คู่มือ
ประกาศ
ระเบียบ

ลิ้งค์ข้อมูลเพิ่มเติม