✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

อัตราค่าบำรุงการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

อัตราค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปกติ

19,000 บาท/เทอม

หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

25,000 บาท/เทอม

หลักสูตรสมทบพิเศษ

29,000 บาท/เทอม

หลักสูตรภาษาอังกฤษ(EP)

60,000 บาท/เทอม

หลักสูตรนานาชาติ (Inter)

80,000 บาท/เทอม