✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

Admission

Globalized Engineers

Acedemics

Undergraduate and Graduate Programs

International Programs

CIEP

Research

Innovations

ประกาศ

1 2 3 13

ทุนการศึกษา ทุนวิจัย

1 2 3 4

สมัครงาน/จัดซื้อ-จัดจ้าง

1 2 3 15
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb7 hours ago
The 4th Finland Talks –webinar is here!

This time we will have 2 wonderful experts sharing their thoughts and knowledge about the topic "Gaining national competitive advantage through AI". We will also learn about The Elements of AI – a series of free online courses created by a Finnish technology company Reaktor and the University of Helsinki. The course wants to encourage as broad a group of people as possible to learn what AI is, what can and can't be done with AI, and how to start creating AI methods.

Register for FREE:

https://www.lyyti.fi/reg/finlandtalks4

#FinlandTalks
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnbคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb updated their status.11 hours ago
When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been deleted.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb24 hours ago
Asst.Prof.Dr. Amornphun Phunopas talks about IRAP robot and Robot Academy at KMUTNB
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb1 day ago
พบกับมิติใหม่ของการแลกเปลี่ยนความรู้ ผ่านแพลตฟอร์มสนทนาในรูปแบบ เสียง Clubhouse Thai IoT Association หัวข้อเรื่อง การสอนเทคโนโลยีกับการศึกษาของประเทศไทย
ร่วมพูดคุยกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 19.00 น.
#Clubhouse
#FacultyofEngineering
#Kmutnb
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb1 day ago
🔈เรื่อง ขอให้นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียน ภาคการศึกษา 1/2564

1. ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนที่เว็บไซต์ http://klogic.kmutnb.ac.th/

2. ตรวจสอบสถานะคำร้องออนไลน์ (OPS) ที่เว็บไซต์ https://ops.kmutnb.ac.th/ โดยกดตรงแว่นขยาย สีเขียว ว่าดำเนินการถึงขั้นตอนไหน

3. หากผลการลงทะเบียนผิดพลาด ไม่ตรงกับบัตรเพิ่ม / บัตรเปลี่ยนตอนเรียน ที่ยื่นมา ให้แจ้งที่เพจขของ “งานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.” โดยแจ้งทางแชทเพจ โดยแจ้ง ปัญหาเรื่องการลงทะเบียน รหัสประจำตัวนักศึกษา,ชื่อ, นามสกุล, ภาควิชา, และเลขที่คำร้องที่มีปัญหา และรายวิชาที่มีปัญหา

⛔️หลังจากวันที่ 2 สิงหาคม 2564 หรือวันเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงตอนเรียน วันสุดท้ายตามปฏิทินภาคการศึกษา คณะจะไม่รับเพิ่ม เปลี่ยน ทุกกรณี⛔️

Donation helps us

Please support our faculty by donation or joining many activities through the alumni association.

Apply for Admission to ENG. KMUTNB

คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

We don’t just give students an education and experiences that set them up for success in a career. We help them succeed in their career—to discover a field they’re passionate about and dare to lead it.

9 Departments in the Faculty of Engineering, KMUTNB

คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกอบไปด้วย 9 ภาควิชา

Mechanical and Aerospace Engineering (MAE)

วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Electrical and Computer Engineering (ECE)

วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Production Engineering (PE)

วิศวกรรมการผลิต
วิศวกรรมการผลิต

Chemical Engineering (CHE)

วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเคมี

Materials Handling and Logistics Engineering (MHLE)

วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์

Materials and Production Technology Engineering (MPTE)

วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต

Instrumentation and Electronics Engineering (IEE)

วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์

Civil Engineering (CE)

วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา

Industrial Engineering (IE)

วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ

Dean Office

หน่วยงานในสำนักงานคณบดี

🔗 Quick Links

ค้นหาบุคคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาในคณะ
หลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ
สำนักงานคณบดี
งานวิจัยเด่น
สมาคมศิษย์เก่า

Follow us on Facebook 👍

"คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb"
Faculty
1+
จำนวนอาจารย์
Students
1+
จำนวนนักศึกษา
Undergraduate Programs
1
จำนวนหลักสูตร ป.ตรี
Graduate Programs
1
จำนวนหลักสูตร ป.โท ป.เอก

Video Tour at ENG. KMUTNB

Take a tour in the Faculty of Engineering and you will find one of the best education in the Thailand. The video will get you the understand more about our faculty.

About Our Faculty of Engineering, KMUTNB

Faculty of Engineering

Faculty of Engineering is committed to our vision, “To Train Engineers and Develop Technology for International Community”. With more than 200 academic faculty members and 150 supporting staffs, we offer the highest quality programs for undergraduate and graduate levels. There are 9 engineering departments covering 19 bachelor’s, 13 master’s and 8 doctoral programs. In addition, there are two English-language programs for Thais and three international programs. Our programs are taught by internationally recognized scholars and researchers. 

Faculty of Engineering prepares students for life and provides unique theoretical and practical hands-on learning experiences to succeed in their specialized fields. Our world-class facilities, equipment and laboratories well support student in learning and graduate-level research. We are committed to train competent engineering workforce to support development benefits and prosperity of Thailand and other countries.

ตั้งแต่เริ่มแรกของการจัดตั้ง คณะฯ ได้ยึดถือเป็นนโยบายในการผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน (engineering sciences) และมีทักษะในเชิงปฏิบัติ กล่าวคือสามารถนำทฤษฎีไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมในปัญหาจริงได้อย่างมีประสิทธิผล

Education Services

KMUTNB University was established in 1959 for the public benefit and it is recognized. Faculty of Engineering is one of the first and the largest faculty.

Learn More

Bachelor’s and Master’s

There are 9 engineering departments covering 19 bachelor’s, 13 master’s and 8 doctoral programs. In addition, there are two English-language programs for Thais and three international programs. 

Learn More

University Life

There are many student organizations to enhance student skills and to encourage teamwork among classmates, such as formula car club, robot academy, and international activity club.

Learn More

International Hubs

The Faculty fosters students’ engagement with innovation, invention and design projects, encouraging their participation in domestic and international academic competitions. 

Learn More

Donation helps us

Please support our faculty by donation or joining many activities through the alumni association.

Upcoming Events

There're no item that match your search criteria. Please try again with different keywords.

Facebook Feeds

Get updates to news & events