✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

Admission

Globalized Engineers

Acedemics

Undergraduate and Graduate Programs

International Programs

CIEP

Research

Innovations

ประกาศ

1 2 3 19

ทุนการศึกษา ทุนวิจัย

1 2 3 5

จัดซื้อ-จัดจ้าง

1 2 3 17

สมัครงาน

1 2 3 4
ให้นักศึกษาเข้าลิ้งค์ห้องเรียนออนไลน์ตามหมายเลขห้องของแต่ละวิชา ตามวันเวลาเรียน (และดูข้อมูลเพิ่มเติมในระบบทะเบียน)

(ให้ log in ด้วย google account ของมหาวิทยาลัย sxxxxxxxxxxx@email.kmutnb.ac.th)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering KMUTNB
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering KMUTNB15 hours ago
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ธนทรัพย์สิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐะปะนีย์ ตรีรัตนภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล วิวัชรโกเศศ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. ประยุทธ อัครเอกฒาลิน ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และที่ปรึกษาสมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับมอบเข็มประกาศเกียรติคุณรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565
วัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรตินักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์มาอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยกับหน่วยงานที่นักเรียนทุนสังกัดและนักเรียนทุนรัฐบาลไทยจะได้ประสานความร่วมมือเพื่อเป็นเครือข่ายทางวิชาการด้านต่างๆ
ณ ห้องประชุมศูนย์ C-asean center อาคาร CW Tower เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565
พัทธนันท์/ข่าว
วุฒิสิทธิ์/ภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering KMUTNB
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering KMUTNB18 hours ago
📍การสอบภาษาอังกฤษ 𝗲𝘅𝗶𝘁 𝗲𝘅𝗮𝗺 สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา #สอบฟร

📣KMUTNB-TEPC ศูนย์ทดสอบวัคความสามารถทางภาษาอังกฤษ เปิดรอบสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 1/2565

👉ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : #gid=0" target="_blank" rel="noreferrer">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WH9Xx0nFhuZlqdpuv5nhNQoUiT92AFlWtFhZKLT9NqM/edit#gid=0

ลงทะเบียนเพื่อกำหนดเวลาสอบที่link : tepc.kmutnb.ac.th

❗️สำหรับนักศึกษาที่จะจบภาคการเรียนที่ 2/2565 จะเปิดให้ลงทะเบียน"เดือนธันวาคม" ต่อไปนะคะ

❗️ สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษา จะสอบวัด K-StEP ยังมีให้สอบเหมือนเดิมนะคะ ค่าใช้จ่าย 500 บาท http://kstep.kmutnb.ac.th/
**กำลังเปิดรับสมัครรอบสุดท้ายของปี ถึง 5 ธันวาคม 2565 **
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering KMUTNB
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering KMUTNB1 day ago
When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been deleted.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering KMUTNB
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering KMUTNB3 days ago
K-StEP สอบภาษาอังกฤษของ มจพ. เปิดสอบรอบสุดท้ายของปี

โครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐานและทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ (K-StEP Test) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

📍เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2565
📍ผ่านเว็บไซต์ www.kstep.kmutnb.ac.th
📍จัดสอบในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.
📍ค่าสมัครสอบคนละ 500 บาท

รายละเอียดดังเอกสารแนบ หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ตามช่องทาง ล้ิงค์ที่ให้มานี้

หมายเหตุ : การจัดสอบ K-StEP ของคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จะไม่สามารถใช้สิทธิ์สอบฟรีในครั้งแรกได้ หากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องการใชัสิทธิ์สอบฟรี กรุณาติดต่อที่กองบริการการศึกษา

Link : shorturl.at/fjnZ9

Donation helps us

Please support our faculty by donation or joining many activities through the alumni association.

Apply for Admission to ENG. KMUTNB

คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

We don’t just give students an education and experiences that set them up for success in a career. We help them succeed in their career—to discover a field they’re passionate about and dare to lead it.

9 Departments in the Faculty of Engineering, KMUTNB

คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกอบไปด้วย 9 ภาควิชา

Mechanical and Aerospace Engineering (MAE)

วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Electrical and Computer Engineering (ECE)

วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Production and Robotics Engineering (PE)

วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
วิศวกรรมการผลิต

Chemical Engineering (CHE)

วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเคมี

Materials Handling and Logistics Engineering (MHLE)

วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์

Materials and Production Technology Engineering (MPTE)

วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต

Instrumentation and Electronics Engineering (IEE)

วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์

Civil Engineering (CE)

วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา

Industrial Engineering (IE)

วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ

Dean Office

หน่วยงานในสำนักงานคณบดี

🔗 Quick Links

ค้นหาบุคคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาในคณะ
หลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ
สำนักงานคณบดี
งานวิจัยเด่น
สมาคมศิษย์เก่า

Follow us on Facebook 👍

"คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb"
Faculty
1+
จำนวนอาจารย์
Students
1+
จำนวนนักศึกษา
Undergraduate Programs
1
จำนวนหลักสูตร ป.ตรี
Graduate Programs
1
จำนวนหลักสูตร ป.โท ป.เอก

Video Tour at ENG. KMUTNB

Take a tour in the Faculty of Engineering and you will find one of the best education in the Thailand. The video will get you the understand more about our faculty.

About Our Faculty of Engineering, KMUTNB

Faculty of Engineering

Faculty of Engineering is committed to our vision, “To Train Engineers and Develop Technology for International Community”. With more than 200 academic faculty members and 150 supporting staffs, we offer the highest quality programs for undergraduate and graduate levels. There are 9 engineering departments covering 19 bachelor’s, 13 master’s and 8 doctoral programs. In addition, there are two English-language programs for Thais and three international programs. Our programs are taught by internationally recognized scholars and researchers. 

Faculty of Engineering prepares students for life and provides unique theoretical and practical hands-on learning experiences to succeed in their specialized fields. Our world-class facilities, equipment and laboratories well support student in learning and graduate-level research. We are committed to train competent engineering workforce to support development benefits and prosperity of Thailand and other countries.

ตั้งแต่เริ่มแรกของการจัดตั้ง คณะฯ ได้ยึดถือเป็นนโยบายในการผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน (engineering sciences) และมีทักษะในเชิงปฏิบัติ กล่าวคือสามารถนำทฤษฎีไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมในปัญหาจริงได้อย่างมีประสิทธิผล

Education Services

KMUTNB University was established in 1959 for the public benefit and it is recognized. Faculty of Engineering is one of the first and the largest faculty.

Learn More

Bachelor’s and Master’s

There are 9 engineering departments covering 19 bachelor’s, 13 master’s and 8 doctoral programs. In addition, there are two English-language programs for Thais and three international programs. 

Learn More

University Life

There are many student organizations to enhance student skills and to encourage teamwork among classmates, such as formula car club, robot academy, and international activity club.

Learn More

International Hubs

The Faculty fosters students’ engagement with innovation, invention and design projects, encouraging their participation in domestic and international academic competitions. 

Learn More

Donation helps us

Please support our faculty by donation or joining many activities through the alumni association.

Upcoming Events

There're no item that match your search criteria. Please try again with different keywords.

Facebook Feeds

Get updates to news & events