✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

งานบริการการศึกษา

งานบริการการศึกษา

บุคลากร

นางจันจิรา ศรียุบล

งานวิชาการ
02-555-2000 ต่อ 8110
junjira.s@eng.kmutnb.ac.th

นางสาวปวรา กุศลสกุล

งานวิชาการ
02-555-2000 ต่อ 8114
pawara.k@eng.kmutnb.ac.th

นางสาววารุณี บัวกล้า

งานวิชาการ
02-555-2000 ต่อ 8114
warunee.b@eng.kmutnb.ac.th

นางสาวเกล็ดแก้ว สุทธิบุตร

งานวิชาการ
02-555-2000 ต่อ 8147
kledkaew.s@eng.kmutnb.ac.th

นายทศพล ชุมภร

งานกิจการนักศึกษา
02-555-2000 ต่อ 8113
todsapon.c@eng.kmutnb.ac.th

นางสาวปิยพร เข็มชี้สิน

งานกิจการนักศึกษา
02-555-2000 ต่อ 8113
piyaporn.k@eng.kmutnb.ac.th

ภารกิจ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

– Course Portfolio – Guideline , (PDF)
– แบบฟอร์มการประเมินข้อสอบ – Guideline , (Word)
– ใบปะหน้าข้อสอบ แบบใหม่ , (PDF) [6 ม.ค. 2565]
– ใบปะหน้าข้อสอบ แบบใหม่ English , (PDF) [9 ม.ค. 2565]
– Course Syllabi – ABET , (Word )
– Plan and SSR for ABET & TABEE – Thai (PDF) , (PDF )
– Plan and SSR for ABET & TABEE – Thai (Word) , (Word )

ขั้นตอนการทำงาน

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนฯ ( Link )
คู่มือ
ประกาศ
ระเบียบ

ลิ้งค์ข้อมูลเพิ่มเติม