✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
March 2019

Month

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก ขอให้มารายงานตัว ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร 81 สำนักงานคณบดี ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
Read More
ทุนศึกษาต่อปริญญาเอกหรือปริญญาโท-เอก สำหรับนักศึกษาที่จบ ป.ตรี หรือกำลังจะจบ ป.ตรี ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมการผลิต หรือ สาขาใกล้เคียง ของคณะวิศวฯ ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอกในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทางด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์หลอมเหลว (พฤติกรรมของพลาสติกในงานฉีดพลาสติก) เปิดรับสมัครถึงวันที่ 9 เม.ย. 2562 นี้ และสอบสัมภาษณ์วันที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 13.30-15.00 น. ณ. ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศ (ห้อง 309) ตึก 83 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎ์สาย 1 วงศ์สว่าง กทม 10800 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-789-8126 หรือ chanyut.k@eng.kmutnb.ac.thสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/gJe3BY7bcqSKoHV3A ดังมีรายละเอียดดังนี้file:///C:/Users/PR-ENG/Downloads/RGJ_MS-PhD.html
Read More
เนื่องจากกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ได้ทำการเปลี่ยนเบรกเกอร์ ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 20.00-22.00 น. จึงมีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ จึงไม่สามารถใช้ระบบได้ตามวันและเวลาดังกล่าว
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส พษ 375 สังกัดสำนักงานคณบดี โดยมีรายละเอียดดังนี้
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และแนะนำผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมกล่าวถึงความร่วมมือทางวิชาการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันกับ Japan Material Handling Society, Japan วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 328 ชั้น 3 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Read More
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาตร์ และผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ จัดตั้งศูนย์ Satellite office of KyuTech at KMUTNB เพื่อดำเนินการความร่วมมือกับทาง Kyushu Institute of Technology  โดยมี Prof. Dr. Yuji Oie อธิการบดี Prof. Ohno, รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย Prof. Fuchiwaki ผู้อำนวยการศูนย์ วัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือนี้ให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและฉลองความร่วมมือของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยในระยะเวลา 10 ปี ได้มีการจัดส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 108 คนด้วยกัน ทั้งในด้านหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ดาวเทียม และวิศวกรรมโยธา นับเป็นความก้าวหน้าทางด้านวิชาการที่จะได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนานักศึกษาของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยได้เรียนรู้ประสบการณ์ พร้อมทั้งสามารถบูรณการความรู้ต่อไปในอนาคต...
Read More
1 2

Recent Comments