✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
August 2020

Month

ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ส่งมอบหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบหลายแกน ประยุกต์ฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC แบบบังคับขับเคลื่อนล้อแมคคานั่ม ซึ่งโครงการดำเนินการภายใต้การวิจัย โครงการกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท แมกซ์ แวลู เทคโนโลยี จำกัด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตาราจารย์ ดร.สถาพร วังฉาย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศษสตร์ มจพ. ร่วมส่งมอบหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบหลายแกน ประยุกต์ฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC แบบบังคับขับเคลื่อนล้อแมคคานั่ม ให้แก่นายนมัส ศรีวานิชภูมิ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท แมกซ์ แวลู...
Read More
ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมเป็นเกียรติในงาน “แถลงข่าวการส่งดาวเทียม BCCSAT-1 เข้าสู่อวกาศ” พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับ ดร.ศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ ดร.พงศธร สายสุจริต ผู้อำนวยการ (รักษาการ) สถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (สทอศ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) นายกิตนาถ ชูสัตยานนท์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัสโตรเบอร์รี่ จำกัด) คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ในความสำเร็จ ที่สามารถส่งดาวเทียม BCCSAT-1 เข้าสู่วงโคจรอวกาศ โดยถือเป็นดาวเทียมดวงแรกในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นเพียงไม่กี่ดวงในโลกที่ถูกพัฒนาและถูกส่งเข้าสู่วงโคจรด้วยผลงานจากนักเรียนระดับมัธยมปลาย วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสิรินาถ ชั้น 2 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
Read More
1 2

Recent Comments