✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
February 7, 2019

Day

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อเรื่อง เส้นทางอาชีพพร้อมแนะนำเทคนิคการสัมภาษณ์งาน บรรยายให้ความรู้ธุรกิจโรงไฟฟ้า และเสวนาแลกเผลี่ยนประสบการณ์ โดย รุ่นพี่ศิษย์เก่า ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังบบรยายได้ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 403 อาคาร 89 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ
Read More

Recent Comments