✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
ประชาสัมพันธ์

Category

งาน WorldInvent Singapore 22+23 (WoSG)วันที่ 4 – 6 กันยายน 2566 ที่ประเทศ สิงคโปร์ The objectives of the show: To provide a platform for building synergies and collaboration through communication. To serve as a bridge to learn from other innovators and professionals. To understand more about Singapore, its diverse culture, and the reasons behind its success. ค่าลงทะเบียนผลงาน...
Read More
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ทุกระดับชั้น(ปริญญาตรี , ปริญญาโท และ ปริญญาเอก) จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 กรกฎาคม 2566
Read More
1 2 3 11

Recent Comments