✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
ประชาสัมพันธ์

Category

ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ส่งมอบหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบหลายแกน ประยุกต์ฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC แบบบังคับขับเคลื่อนล้อแมคคานั่ม ซึ่งโครงการดำเนินการภายใต้การวิจัย โครงการกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท แมกซ์ แวลู เทคโนโลยี จำกัด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตาราจารย์ ดร.สถาพร วังฉาย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศษสตร์ มจพ. ร่วมส่งมอบหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบหลายแกน ประยุกต์ฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC แบบบังคับขับเคลื่อนล้อแมคคานั่ม ให้แก่นายนมัส ศรีวานิชภูมิ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท แมกซ์ แวลู...
Read More
ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมเป็นเกียรติในงาน “แถลงข่าวการส่งดาวเทียม BCCSAT-1 เข้าสู่อวกาศ” พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับ ดร.ศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ ดร.พงศธร สายสุจริต ผู้อำนวยการ (รักษาการ) สถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (สทอศ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) นายกิตนาถ ชูสัตยานนท์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัสโตรเบอร์รี่ จำกัด) คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ในความสำเร็จ ที่สามารถส่งดาวเทียม BCCSAT-1 เข้าสู่วงโคจรอวกาศ โดยถือเป็นดาวเทียมดวงแรกในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นเพียงไม่กี่ดวงในโลกที่ถูกพัฒนาและถูกส่งเข้าสู่วงโคจรด้วยผลงานจากนักเรียนระดับมัธยมปลาย วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสิรินาถ ชั้น 2 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้วคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปี พร้อมพาเยี่ยมชมห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการตามภาควิชาต่างๆ ระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง 212 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Read More
ด้วยสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สศวพ.)เล็งเห็นความเดือดร้อนจากภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละวันของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Coronavirus Diseases 2019, COVID-19)) ในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จนถึงปัจจุบันจึงเห็นสมควรดำเนินโครงการ “อาหารปันสุขจากพี่สู่น้อง” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนให้กับนักศึกษาของ มจพ. ให้มีอาหารรับประทานเพียงพอต่อการมาศึกษาที่มหาวิทยาลัย จากความช่วยเหลือของศิษย์เก่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น และยังสามารถช่วยลดภาระจากครอบครัวได้อีกด้วย เป็นนักศึกษา มจพ.– แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาเพื่อรับคูปอง เริ่มแจกคูปองวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 จำนวนคูปอง 500 ใบ/วัน* อ่านเงื่อนไขการรับและใช้คูปองก่อนใช้*รับคูปองได้ที่ ห้องสมาคมศิษย์เก่าวิศวะฯ ชั้น 1 อาคารค 81
Read More
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับศิษย์เก่า องค์กรเครือข่ายพันธมิตรของ มหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและเทคโนโลยี ผลิตนวัตกรรมที่สร้างมาจากองค์ความรู้ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้ส่งมอบตู้ตรวจโรคโควิด -19 ความดันบวก นำโดยศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานพิธีส่งมอบตู้ตรวจโรคโควิด -19 ความดันบวก คัดกรองโรค โดยมีอาจารย์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ภาควิชาวิศวกรรมการ ผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. หัวหน้าโครงการ “ตู้ตรวจโรคโควิด-19 ความดันบวก” เป็นสักขีพยาน นพ.นพนันต์ แก้วสว่าง แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และ แพทย์เวชบำบัดวิกฤต หัวหน้ากลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ โต๊ะทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน นายปัญญา กล่ำเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป และทีมกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ...
Read More
1 2 3 4 5 8

Recent Posts

Recent Comments