✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย

Category

เรียนเชิญนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ผู้ที่สนใจสมัครรับทุนวิจัยในหัวข้อ “Traffic Safety” จำนวนทุนสูงสุด 150,000 บาท หมดเขตวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ https://www.ms-ins.co.th/news/detail/118
Read More
ขยายเวลารับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567✅ทุนพัฒนานวัตกรรม (IP)✅ทุนพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ (TRADE)📆 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 📆📲โดยยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (DRMS : http://kmutnb.drms.in.th/📝ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์มได้ที่https://bit.ly/44jQqNG
Read More
1 2 3 4 6

Recent Posts

Recent Comments