✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
September 16, 2020

Day

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับศิษย์เก่า องค์กรเครือข่ายพันธมิตรของ มหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและเทคโนโลยี ผลิตนวัตกรรมที่สร้างมาจากองค์ความรู้ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้ส่งมอบตู้ตรวจโรคโควิด -19 ความดันบวก และตู้ตรวจโรคโควิด -19 ความดันลบนำโดยศ.รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานพิธีส่งมอบตู้ตรวจโรคโควิด -19 ความดันบวก คัดกรองโรค โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณ แสงสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมผู้บริการ คณาจารย์ มจพ. ปราจีนบุรี เป็นสักขีพยาน ส่งมอบตู้ตรวจโรคโควิด -19 ความดันบวก คัดกรองโรค โดยมีทีมผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบ พร้อมพาเยี่ยมชมสถานที่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำเสนอแนวทาง และการแก้ไขปัญหาระบบต่าง ๆ ให้กับทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 10.00...
Read More

Recent Comments