✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

Admission

Globalized Engineers

Acedemics

Undergraduate and Graduate Programs

International Programs

CIEP

Research

Innovations
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb5 hours ago
น้องๆและผู้ปกครองที่สนใจคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. สามารถไปพูดคุย สอบถามข้อมูลได้ที่งาน Dek-D Fair วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคมนี้ Union Mall
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb10 hours ago
🎉 ใครรออยู่หรือยังไม่มี… โหลดได้โหลด! เพราะของฟรี มีจำนวนจำกัด
.
💻 ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส Bitdefender
❤️ ปกป้อง คอมพิวเตอร์ของคุณให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต
.
✨คลิก>>> https://software.kmutnb.ac.th/
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb11 hours ago
📣📣📣มาแล้วจ้าคอร์สอบรมที่รอคอย📣📣📣
ต้อนรับช่วงเปิดใช้งานห้อง Robot Academy

ศูนย์อบรมฯ Robot Academy คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
จัดโครงการอบรมเขียนโปรแกรมระบบควบคุม PID เชิงประยุกต์ รุ่นที่ 1

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ติดตามรายละเอียดและกรอกใบสมัครได้ที่
https://iraps.eng.kmutnb.ac.th/th/education/workshop/
หรือสแกน QR ในใต้รูปโพสถ์นี้ได้เลยจ้าาา :)

ปล.อยากเรียนรีบกด อยากอดรอคอร์สครั้งต่อไป
#robotcademy #IRAPs #eng #kmutnb
#training #course #pid #November2020
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb1 day ago
วิศวกรรมสาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb1 day ago
===== MOU มจพ. & สถาบันพลาสติก ======
ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ศ.ดร. สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. กับคุณวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก ผู้แทนในการลงนามฝ่ายอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก โดยมี ผศ.ดร.รังสิมา หญีตสอน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนางานวิจัยและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. เป็นผู้ประสานงานการลงนามในครั้งนี้

วัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ ประสบการณ์ ผ่านการจัดอบรมสัมมนาให้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา ความร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี หรือการสนับสนุนการบริการวิชาการแก่อุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศ ทั้งด้านเครื่องจักรในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องมือทดสอบ และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศแบบยั่งยืน โดยมีพันธกิจหลักในการลงนาม คือ การส่งเสริมและเป็นศูนย์กลางในการบริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิชาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้องแก่ กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งเป็นพันธกิจที่ตรงกับหลักการดำเนินงานและจุดมุ่งหมายของสถาบันพลาสติก ที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ดังนั้นจึงมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกันบริการวิชาการและงานวิจัยให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีความเชื่อมโยงกับการผลิตและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมหลักต่างๆ ของประเทศไทย เช่น อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การเกษตร ก่อสร้าง เป็นต้น ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัย อีกทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพื่อการบริการวิชาการต่อไปในอนาคต ในการนี้มีคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรของทั้งสององค์กร เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธีลงนามได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมต่างๆ ณ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563

พัทธนันท์/ข่าว
สมเกษ/ภาพ


https://kmutnb.ac.th/news/university-news/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%9E-%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%81.aspx

Donation helps us

Please support our faculty by donation or joining many activities through the alumni association.

ประกาศ

1 3 4 5 6 7 10

ทุนการศึกษา ทุนวิจัย

สมัครงาน/จัดซื้อ-จัดจ้าง

1 3 4 5 6 7 13

Apply for Admission to ENG. KMUTNB

คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

We don’t just give students an education and experiences that set them up for success in a career. We help them succeed in their career—to discover a field they’re passionate about and dare to lead it.

9 Departments in the Faculty of Engineering, KMUTNB

คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกอบไปด้วย 9 ภาควิชา

Mechanical and Aerospace Engineering (MAE)

วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Electrical and Computer Engineering (ECE)

วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Production Engineering (PE)

วิศวกรรมการผลิต
วิศวกรรมการผลิต

Chemical Engineering (CHE)

วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเคมี

Materials Handling and Logistics Engineering (MHLE)

วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์

Materials and Production Technology Engineering (MPTE)

วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต

Instrumentation and Electronics Engineering (IEE)

วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์

Civil Engineering (CE)

วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา

Industrial Engineering (IE)

วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ

Dean Office

หน่วยงานในสำนักงานคณบดี

🔗 Quick Links

ค้นหาบุคคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาในคณะ
หลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ
สำนักงานคณบดี
งานวิจัยเด่น
สมาคมศิษย์เก่า

Follow us on Facebook 👍

"คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb"
Faculty
1+
จำนวนอาจารย์
Students
1+
จำนวนนักศึกษา
Undergraduate Programs
1
จำนวนหลักสูตร ป.ตรี
Graduate Programs
1
จำนวนหลักสูตร ป.โท ป.เอก

Video Tour at ENG. KMUTNB

Take a tour in the Faculty of Engineering and you will find one of the best education in the Thailand. The video will get you the understand more about our faculty.

About Our Faculty of Engineering, KMUTNB

Faculty of Engineering

Faculty of Engineering is committed to our vision, “To Train Engineers and Develop Technology for International Community”. With more than 200 academic faculty members and 150 supporting staffs, we offer the highest quality programs for undergraduate and graduate levels. There are 9 engineering departments covering 19 bachelor’s, 13 master’s and 8 doctoral programs. In addition, there are two English-language programs for Thais and three international programs. Our programs are taught by internationally recognized scholars and researchers. 

Faculty of Engineering prepares students for life and provides unique theoretical and practical hands-on learning experiences to succeed in their specialized fields. Our world-class facilities, equipment and laboratories well support student in learning and graduate-level research. We are committed to train competent engineering workforce to support development benefits and prosperity of Thailand and other countries.

ตั้งแต่เริ่มแรกของการจัดตั้ง คณะฯ ได้ยึดถือเป็นนโยบายในการผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน (engineering sciences) และมีทักษะในเชิงปฏิบัติ กล่าวคือสามารถนำทฤษฎีไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมในปัญหาจริงได้อย่างมีประสิทธิผล

Education Services

KMUTNB University was established in 1959 for the public benefit and it is recognized. Faculty of Engineering is one of the first and the largest faculty.

Learn More

Bachelor’s and Master’s

There are 9 engineering departments covering 19 bachelor’s, 13 master’s and 8 doctoral programs. In addition, there are two English-language programs for Thais and three international programs. 

Learn More

University Life

There are many student organizations to enhance student skills and to encourage teamwork among classmates, such as formula car club, robot academy, and international activity club.

Learn More

International Hubs

The Faculty fosters students’ engagement with innovation, invention and design projects, encouraging their participation in domestic and international academic competitions. 

Learn More

Donation helps us

Please support our faculty by donation or joining many activities through the alumni association.

Upcoming Events

There're no item that match your search criteria. Please try again with different keywords.

Facebook Feeds

Get updates to news & events