✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

งานบริการการศึกษา

งานบริการการศึกษา

บุคลากร

นางจันจิรา ศรียุบล

งานวิชาการ
02-555-2000 ต่อ 8110
junjira.s@eng.kmutnb.ac.th

นางสาวปวรา กุศลสกุล

งานวิชาการ
02-555-2000 ต่อ 8114
pawara.k@eng.kmutnb.ac.th

นางสาววารุณี บัวกล้า

งานวิชาการ
02-555-2000 ต่อ 8114
warunee.b@eng.kmutnb.ac.th

นางสาวเกล็ดแก้ว สุทธิบุตร

งานวิชาการ
02-555-2000 ต่อ 8147
kledkaew.s@eng.kmutnb.ac.th

นางสาวนิพิษฐา แก้ววิเชียร

งานกิจการนักศึกษา
02-555-2000 ต่อ 8113
nipita.k@eng.kmutnb.ac.th

นายทศพล ชุมภร

งานกิจการนักศึกษา
02-555-2000 ต่อ 8113
todsapon.c@eng.kmutnb.ac.th

ภารกิจ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

– แบบฟอร์มกรอกคะแนนในกรณีที่นักศึกษาไม่มีรายชื่อในใบส่งเกรด (ท 12-1) , (PDF )
– แบบฟอร์มเปลี่ยนคะแนน I , (PDF)
– แบบฟอร์มการส่งข้อสอบ , (PDF )
– แบบฟอร์มคำสั่งข้อสอบ , (PDF )
– แบบฟอร์มคำสั่งข้อสอบ , (Word )
– APPENDIX A – COURSE SYLLABI – ABET, (Word)
– Example Course syllabus + Portfolio, (Excel)

ขั้นตอนการทำงาน

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนฯ ( Link )
คู่มือ
ประกาศ
ระเบียบ

ลิ้งค์ข้อมูลเพิ่มเติม