✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

Admission

Globalized Engineers

Acedemics

Undergraduate and Graduate Programs

International Programs

CIEP

Research

Innovations
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb3 hours ago
📣 เริ่มแล้ววววววววว งาน Dek-D✨✨✨

น้องๆและผู้ปกครองที่สนใจคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. สามารถไปพูดคุย สอบถามข้อมูลได้ที่งาน Dek-D Fair ที่บูท 89,90 แล้วมากันเยอะๆนะคะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb24 hours ago
📌📌 ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับบัณฑิตและญาติบัณฑิต 📌📌
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
http://acdserv.kmutnb.ac.th/graduationCeremony/
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb24 hours ago
ทีมอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมการผลิต มจพ. ได้วิจัยและพัฒนาสร้างยานสำรวจใต้น้ำไร้คนขับให้กับการประปานครหลวง
ยานสำรวจนี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 cm เพื่อให้ลงไปสำรวจท่อส่งน้ำประปาขนาดใหญ่ในขณะที่จ่ายแรงดันน้ำ ตัวยานประกอบด้วยเซ็นเซอร์โดยรอบเพื่อใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของยานให้อยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของท่อส่งน้ำประปาตลอดเวลา

โดยยานสำรวจใต้น้ำนี้ชิ้นส่วนต่างๆ ร่วมด้วยซอฟแวร์ที่สร้างด้วยมันสมองของคนไทย 100%
ทีมวิจัยประกอบด้วย
ผศ.ดร. รามิล เกษศวรกุล หัวหน้าโครงการ
ผศ. ประมุข เจนกิตติยนต์
ผศ. พิพิถนนท์ พูลสวัสดิ์
และนักศึกษาผู้ช่วยจากภาควิชาทั้งสาขาวิศวกรรมการผลิต และวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ข่าวเพิ่มเติม #cxrecs_s" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.thairath.co.th/news/local/1965046?cx_testId=38&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=2#cxrecs_s
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb1 day ago
🎉 บัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

บัณฑิตต้องตรวจสอบลำดับของตนเองที่ https://ceremony.kmutnb.ac.th

บัณฑิตต้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมย่อยในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมประดู่แดง อาคาร อเนกประสงค์ ชั้น 2 โดยแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้

🟡 รอบเช้า รายงานตัวเวลา 07.00 น.
ลำดับที่ 0915 - 1486

🔴 รอบบ่าย รายงานตัวเวลา 12.30 น.
ลำดับที่ 1469 - 1980

ขอให้บัณฑิตกรุณาตรวจสอบลำดับของตนเองให้ถูกต้อง และมาฝึกซ้อมให้ตรงตามกำหนดการที่ได้แจ้งไว้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb1 day ago
มาตรการการรับรองญาติบัณฑิต ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Donation helps us

Please support our faculty by donation or joining many activities through the alumni association.

ประกาศ

1 2 3 10

ทุนการศึกษา ทุนวิจัย

1 2 3 4

สมัครงาน/จัดซื้อ-จัดจ้าง

1 2 3 13

Apply for Admission to ENG. KMUTNB

คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

We don’t just give students an education and experiences that set them up for success in a career. We help them succeed in their career—to discover a field they’re passionate about and dare to lead it.

9 Departments in the Faculty of Engineering, KMUTNB

คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกอบไปด้วย 9 ภาควิชา

Mechanical and Aerospace Engineering (MAE)

วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Electrical and Computer Engineering (ECE)

วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Production Engineering (PE)

วิศวกรรมการผลิต
วิศวกรรมการผลิต

Chemical Engineering (CHE)

วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเคมี

Materials Handling and Logistics Engineering (MHLE)

วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์

Materials and Production Technology Engineering (MPTE)

วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต

Instrumentation and Electronics Engineering (IEE)

วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์

Civil Engineering (CE)

วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา

Industrial Engineering (IE)

วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ

Dean Office

หน่วยงานในสำนักงานคณบดี

🔗 Quick Links

ค้นหาบุคคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาในคณะ
หลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ
สำนักงานคณบดี
งานวิจัยเด่น
สมาคมศิษย์เก่า

Follow us on Facebook 👍

"คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb"
Faculty
1+
จำนวนอาจารย์
Students
1+
จำนวนนักศึกษา
Undergraduate Programs
1
จำนวนหลักสูตร ป.ตรี
Graduate Programs
1
จำนวนหลักสูตร ป.โท ป.เอก

Video Tour at ENG. KMUTNB

Take a tour in the Faculty of Engineering and you will find one of the best education in the Thailand. The video will get you the understand more about our faculty.

About Our Faculty of Engineering, KMUTNB

Faculty of Engineering

Faculty of Engineering is committed to our vision, “To Train Engineers and Develop Technology for International Community”. With more than 200 academic faculty members and 150 supporting staffs, we offer the highest quality programs for undergraduate and graduate levels. There are 9 engineering departments covering 19 bachelor’s, 13 master’s and 8 doctoral programs. In addition, there are two English-language programs for Thais and three international programs. Our programs are taught by internationally recognized scholars and researchers. 

Faculty of Engineering prepares students for life and provides unique theoretical and practical hands-on learning experiences to succeed in their specialized fields. Our world-class facilities, equipment and laboratories well support student in learning and graduate-level research. We are committed to train competent engineering workforce to support development benefits and prosperity of Thailand and other countries.

ตั้งแต่เริ่มแรกของการจัดตั้ง คณะฯ ได้ยึดถือเป็นนโยบายในการผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน (engineering sciences) และมีทักษะในเชิงปฏิบัติ กล่าวคือสามารถนำทฤษฎีไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมในปัญหาจริงได้อย่างมีประสิทธิผล

Education Services

KMUTNB University was established in 1959 for the public benefit and it is recognized. Faculty of Engineering is one of the first and the largest faculty.

Learn More

Bachelor’s and Master’s

There are 9 engineering departments covering 19 bachelor’s, 13 master’s and 8 doctoral programs. In addition, there are two English-language programs for Thais and three international programs. 

Learn More

University Life

There are many student organizations to enhance student skills and to encourage teamwork among classmates, such as formula car club, robot academy, and international activity club.

Learn More

International Hubs

The Faculty fosters students’ engagement with innovation, invention and design projects, encouraging their participation in domestic and international academic competitions. 

Learn More

Donation helps us

Please support our faculty by donation or joining many activities through the alumni association.

Upcoming Events

There're no item that match your search criteria. Please try again with different keywords.

Facebook Feeds

Get updates to news & events