✆ 02-555-2000 ext 8126 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8126 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

University Life

Globalized Engineers

Graduation

BE., ME., Ph.D

Student Activities

Clubs, Events, Sports

Connections

Alumni & Industries

สมัครงาน/จัดซื้อ-จัดจ้าง

1 2
งานสัมผัสโลกวิศวกรรม 16-18 March 2019

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สนใจร่วมกิจกรรมดีดี เพื่อเป็นแรงบันดาลในใส่ใจเรื่องสุขภาพ
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เชิญ คุณเมจิ อโณมา มาเป็นวิทยากรการสร้างแรงบัลด้านใจด้านสุขภาพ ในหัวข้อ "ทำไมต้องออกกำลังกาย และออกกำลังกายอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ" ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษยน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที ชั้น 3 อาคาร 81
งานนี้รับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนจำกัด สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ คุณขวัญหทัย เกิดผล สำนักงานคณบดี โทร. 8107
... See MoreSee Less

View on Facebook

🎉 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ขอแสดงความยินดีกับน้องทุกคนที่สอบผ่านโครงการรับตรง สอบข้อเขียน
🎓 รายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
อ่านข้อปฏิบัติและเตรียมเอกสารมาให้พร้อมนะครับ

ประกาศผลสอบ result.kmutnb.ac.th/exam_Main.php

✅ ฝากแจ้งเพื่อนๆน้องๆ กดติดาม และแชร์ Page เพื่อทราบข่าวสารล่าสุดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
✅ website www.eng.kmutnb.ac.th
... See MoreSee Less

View on Facebook
View on Facebook

ก็มาดิค้าบบ 😁

น้องๆที่กำลังมองหางานด้านไอทีอยู่ หันมาทางนี้ 🎉🎊

SS&C x DST หนึ่งในผู้นำด้าน Product IT 🖥️ กำลังเปิดรับน้องๆด้านไอทีปี 4 ที่กำลังจะเรียนจบ ร่วมเป็นพลังคนรุ่นใหม่ใน International Company 🌏🏢

กับโครงการ New Grads 2019 / Internship / Co-operative Program ที่น้องๆจะได้ทำงานพร้อมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้งานด้านไอทีจากมืออาชีพตัวจริง 😀

โดยสามารถส่ง Resume และ Transcript เข้ารับการพิจารณาเบื้องต้นทาง LINE@ นี้ หรือ bkkrecruitment@dstws.com 🙏

มีเพื่อนบอกเพื่อน มีแฟนบอกแฟน ไม่มีเพื่อนหรือแฟนก็บอกคนที่สนใจได้ 😂

#dstrecruitment #dst #mastercomplexity
... See MoreSee Less

View on Facebook

King Mongkut's University of Technology North Bangkok
... See MoreSee Less

View on Facebook

Apply for Admission to ENG. KMUTNB

คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

We don’t just give students an education and experiences that set them up for success in a career. We help them succeed in their career—to discover a field they’re passionate about and dare to lead it.

9 Departments in the Faculty of Engineering, KMUTNB

คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกอบไปด้วย 9 ภาควิชา

Mechanical and Aerospace Engineering (MAE)

วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Electrical and Computer Engineering (ECE)

วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Production Engineering (PE)

วิศวกรรมการผลิต

Chemical Engineering (CHE)

วิศวกรรมเคมี

Materials Handling and Logistics Engineering (MHLE)

วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์

Materials and Production Technology Engineering (MPTE)

วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต

Instrumentation and Electronics Engineering (IEE)

วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์

Civil Engineering (CE)

วิศวกรรมโยธา

Industrial Engineering (IE)

วิศวกรรมอุตสาหการ

Dean Office

หน่วยงานในสำนักงานคณบดี

🔗 Quick Links

ค้นหาบุคคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาในคณะ
หลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ
สำนักงานคณบดี
งานวิจัย
สมาคมศิษย์เก่า

Follow us on Facebook 👍

"คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb"
Faculty
1+
จำนวนอาจารย์
Students
1+
จำนวนนักศึกษา
Undergraduate Programs
1
จำนวนหลักสูตร ป.ตรี
Graduate Programs
1
จำนวนหลักสูตร ป.โท ป.เอก

Video Tour at ENG. KMUTNB

Take a tour in the Faculty of Engineering and you will find one of the best education in the Thailand. The video will get you the understand more about our faculty.

About Our Faculty of Engineering, KMUTNB

Faculty of Engineering

Faculty of Engineering is committed to our vision, “To Train Engineers and Develop Technology for International Community”. With more than 200 academic faculty members and 150 supporting staffs, we offer the highest quality programs for undergraduate and graduate levels. There are 9 engineering departments covering 19 bachelor’s, 13 master’s and 8 doctoral programs. In addition, there are two English-language programs for Thais and three international programs. Our programs are taught by internationally recognized scholars and researchers. 

Faculty of Engineering prepares students for life and provides unique theoretical and practical hands-on learning experiences to succeed in their specialized fields. Our world-class facilities, equipment and laboratories well support student in learning and graduate-level research. We are committed to train competent engineering workforce to support development benefits and prosperity of Thailand and other countries.

ตั้งแต่เริ่มแรกของการจัดตั้ง คณะฯ ได้ยึดถือเป็นนโยบายในการผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน (engineering sciences) และมีทักษะในเชิงปฏิบัติ กล่าวคือสามารถนำทฤษฎีไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมในปัญหาจริงได้อย่างมีประสิทธิผล

Education Services

KMUTNB University was established in 1959 for the public benefit and it is recognized. Faculty of Engineering is one of the first and the largest faculty.

Learn More

Bachelor’s and Master’s

There are 9 engineering departments covering 19 bachelor’s, 13 master’s and 8 doctoral programs. In addition, there are two English-language programs for Thais and three international programs. 

Learn More

University Life

There are many student organizations to enhance student skills and to encourage teamwork among classmates, such as formula car club, robot academy, and international activity club.

Learn More

International Hubs

The Faculty fosters students’ engagement with innovation, invention and design projects, encouraging their participation in domestic and international academic competitions. 

Learn More

Donation helps us

Please support our faculty by donation or joining many activities through the alumni association.

Upcoming Events

There're no item that match your search criteria. Please try again with different keywords.

Facebook Feeds

Get updates to news & events