✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

University Life

Globalized Engineers

Graduation

BE., ME., Ph.D

Student Activities

Clubs, Events, Sports

Connections

Alumni & Industries

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

"คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering KMUTNB"

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอให้นักศึกษาและบุคลากรร่วมกันดูแลตัวเองป้องกันตัวเองจากไวรัสโคโรนา 19
😷 ใส่หน้ากากอนามัย
🤲 ล้างมือให้สะอาดสม่ำเสมอ
💪 ออกกำลังกายดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
🗣 หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php
... See MoreSee Less

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอให้นักศึกษาและบุคลากรร่วมกันดูแลตัวเองป้องกันตัวเองจากไวรัสโคโรนา 19
😷 ใส่หน้ากากอนามัย
🤲 ล้างมือให้สะอาดสม่ำเสมอ
💪 ออกกำลังกายดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
🗣 หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

📣📣📣📣📣📣📣📣
แจ้งเปลี่ยนห้องสอบ TOEIC
สอบวันเสาร์ที่ 22 กุมถาพันธ์ 2563 เวลา 8.00 – 16.00 น. ตึก 89 ชั้น 5 ห้อง 501, 505

รอบเช้าเวลา 9.00-12.00 น.
รอบบ่ายเวลา 13.00-16.00 น.

น้องๆตรวจสอบรายชื่อ, รหัสนักศึกษา, ห้องสอบและเวลาสอบ หากพบว่าผิดพลาดให้แจ้งมาที่คอมเม้นท์เลยนะคะ และรบกวนน้องๆอ่านรายละเอียดและระเบียบในการเข้าสอบ TOEIC ด้วยนะคะ ลำดับที่นั่งสอบจะประกาศหน้าห้องสอบในวันสอบค่ะ

📍📍📍
📍นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาตัวจริง คู่กับบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (บัตรทั้ง 2 ใบ รูปต้อง
ชัดเจน ไม่เลือนราง) ก่อนเข้าสอบ หากไม่สามารถแสดงบัตรทั้งสองคู่กัน จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบในทุกกรณี

📍ผู้เข้าสอบที่มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นต่อความบกพร่องทางร่างกาย ไม่ว่าชนิดใดก็ตามทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวรในระหว่างการสอบ จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ตัวจริงที่มีอายุไม่เกิน 30 วัน ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข (ไม่รวมคลินิก)

📍การแต่งกาย แต่งกายชุดสุภาพทั้งชายและหญิงค่ะ (มีถ่ายรูปติดบนใบคะแนนสอบค่ะ)

📍ไม่ต้องนำดินสอ เครื่องเขียน และใส่นาฬิกามาค่ะ ทางศูนย์ TOEIC จะจัดเตรียมไว้ให้

📍การลงทะเบียนในวันสอบ รอบเช้าลงทะเบียนเวลา 8.00 น.เป็นต้นไป และรอบบ่ายลงทะเบียนเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป บริเวณหน้าห้องสอบค่ะ
... See MoreSee Less

มาแล้ววว
ENGALLSTAR SPECIAL Part2/2
... See MoreSee Less

เหลือที่นั่งอีก 3 ที่นั่ง!! เท่านั้น หากใครว่างรีบมาสมัครได้เลยครับ ... See MoreSee Less

เหลือที่นั่งอีก 3 ที่นั่ง!! เท่านั้น หากใครว่างรีบมาสมัครได้เลยครับ
Load more

ประกาศ

1 2 3 7

ทุนการศึกษา ทุนวิจัย

1 2

สมัครงาน/จัดซื้อ-จัดจ้าง

1 2 3 10

Apply for Admission to ENG. KMUTNB

คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

We don’t just give students an education and experiences that set them up for success in a career. We help them succeed in their career—to discover a field they’re passionate about and dare to lead it.

9 Departments in the Faculty of Engineering, KMUTNB

คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกอบไปด้วย 9 ภาควิชา

Mechanical and Aerospace Engineering (MAE)

วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Electrical and Computer Engineering (ECE)

วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Production Engineering (PE)

วิศวกรรมการผลิต

Chemical Engineering (CHE)

วิศวกรรมเคมี

Materials Handling and Logistics Engineering (MHLE)

วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์

Materials and Production Technology Engineering (MPTE)

วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต

Instrumentation and Electronics Engineering (IEE)

วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์

Civil Engineering (CE)

วิศวกรรมโยธา

Industrial Engineering (IE)

วิศวกรรมอุตสาหการ

Dean Office

หน่วยงานในสำนักงานคณบดี

🔗 Quick Links

ค้นหาบุคคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาในคณะ
หลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ
สำนักงานคณบดี
งานวิจัยเด่น
สมาคมศิษย์เก่า

Follow us on Facebook 👍

"คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb"
Faculty
1+
จำนวนอาจารย์
Students
1+
จำนวนนักศึกษา
Undergraduate Programs
1
จำนวนหลักสูตร ป.ตรี
Graduate Programs
1
จำนวนหลักสูตร ป.โท ป.เอก

Video Tour at ENG. KMUTNB

Take a tour in the Faculty of Engineering and you will find one of the best education in the Thailand. The video will get you the understand more about our faculty.

About Our Faculty of Engineering, KMUTNB

Faculty of Engineering

Faculty of Engineering is committed to our vision, “To Train Engineers and Develop Technology for International Community”. With more than 200 academic faculty members and 150 supporting staffs, we offer the highest quality programs for undergraduate and graduate levels. There are 9 engineering departments covering 19 bachelor’s, 13 master’s and 8 doctoral programs. In addition, there are two English-language programs for Thais and three international programs. Our programs are taught by internationally recognized scholars and researchers. 

Faculty of Engineering prepares students for life and provides unique theoretical and practical hands-on learning experiences to succeed in their specialized fields. Our world-class facilities, equipment and laboratories well support student in learning and graduate-level research. We are committed to train competent engineering workforce to support development benefits and prosperity of Thailand and other countries.

ตั้งแต่เริ่มแรกของการจัดตั้ง คณะฯ ได้ยึดถือเป็นนโยบายในการผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน (engineering sciences) และมีทักษะในเชิงปฏิบัติ กล่าวคือสามารถนำทฤษฎีไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมในปัญหาจริงได้อย่างมีประสิทธิผล

Education Services

KMUTNB University was established in 1959 for the public benefit and it is recognized. Faculty of Engineering is one of the first and the largest faculty.

Learn More

Bachelor’s and Master’s

There are 9 engineering departments covering 19 bachelor’s, 13 master’s and 8 doctoral programs. In addition, there are two English-language programs for Thais and three international programs. 

Learn More

University Life

There are many student organizations to enhance student skills and to encourage teamwork among classmates, such as formula car club, robot academy, and international activity club.

Learn More

International Hubs

The Faculty fosters students’ engagement with innovation, invention and design projects, encouraging their participation in domestic and international academic competitions. 

Learn More

Donation helps us

Please support our faculty by donation or joining many activities through the alumni association.

Upcoming Events

There're no item that match your search criteria. Please try again with different keywords.

Facebook Feeds

Get updates to news & events