✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

Admission

Globalized Engineers

Acedemics

Undergraduate and Graduate Programs

International Programs

CIEP

Research

Innovations
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb2 hours ago
📢 ประกาศเพิ่มเติม นักศึกษาที่ไปขอรับ SIM AIS Package For University อย่าลืมนำโค้ดที่ได้รับ พร้อม บัตรนักศึกษา ไปขอรับ SIM ฟรี ได้ที่ ร้าน Telewiz ทุกสาขา ส่วน AIS Shop (ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 63)

⚠️ หากมีปัญหาให้แจ้งข้อความอ้างอิงกับพนักงาน

"Ref. ชอ.0907-63 โครงการพิเศษ สำหรับนักเรียน/นักศึกษาทั่วประเทศขอรับซิมฟรี ช่วงโควิด19"

🙏ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb7 hours ago
📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣
ประชาสัมพันธ์การจัดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ (K-STEP Test) โดยคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

เปิดรับสมัครสอบ โครงการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษ K-StEP ครั้งที่ 4/2563 เริ่มรับสมัครวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 - 14 สิงหาคม 2563

ใช้ระยะเวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง ข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ
สมัครสอบ: www.kstep.kmutnb.ac.th
ค่าสมัครสอบ: 500.00 บาท
หลักฐานการเข้าห้องสอบ: บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต

หัวข้อในการสอบ
ส่วนที่ 1 : Listening Comprehension (30 ข้อ)
ส่วนที่ 2 : Reading Comprehension (30 ข้อ)
ส่วนที่ 3 : Structure and Usage (40 ข้อ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb7 hours ago
📢 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เปิดสมัครขอรับทุนศิษย์ก้นกุฏิ ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการทุนศิษย์ก้นกุฏิ เพื่อสนับสนุนให้บัณฑิตระดับปริญญาตรีของคณะฯ มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตรปกติของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563
📌 จำนวน 10 ทุน (1 คน : หลักสูตร) โดยมีเงื่อนไขการขอรับทุนดังนี้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb9 hours ago
📌 บริษัททอเรซิดเปิดรับสมัครนักศึกษา (ยินดีรับนักศึกษาที่ยังไม่มีประสบการณ์การทำงาน) ในตำแหน่งวิศวกรบริการในอุตสาหกรรมเซรามิก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb11 hours ago
📢 SIM ฟรี รอบ 2 มาแล้วครับ!!

สำหรับใครที่พลาดรอบแรกไปแล้ว รอบนี้สมัครได้เลยครับโดยแสกน QR Code สมัครได้ทันทีเลยครับ
หรือคลิกที่ลิงค์ 📌 https://forms.gle/yub7yodeTxJmiEC89

📆 ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 22 ก.ค. 63
⏰ ประกาศผล 23 ก.ค. 63 ครับ

⚠️ จำกัดสิทธิ์เพียงแค่ 135 คนเท่านั้นนะครับ

Donation helps us

Please support our faculty by donation or joining many activities through the alumni association.

ประกาศ

1 2 3 9

สมัครงาน/จัดซื้อ-จัดจ้าง

1 2 3 11

Apply for Admission to ENG. KMUTNB

คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

We don’t just give students an education and experiences that set them up for success in a career. We help them succeed in their career—to discover a field they’re passionate about and dare to lead it.

9 Departments in the Faculty of Engineering, KMUTNB

คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกอบไปด้วย 9 ภาควิชา

Mechanical and Aerospace Engineering (MAE)

วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Electrical and Computer Engineering (ECE)

วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Production Engineering (PE)

วิศวกรรมการผลิต
วิศวกรรมการผลิต

Chemical Engineering (CHE)

วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเคมี

Materials Handling and Logistics Engineering (MHLE)

วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์

Materials and Production Technology Engineering (MPTE)

วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต

Instrumentation and Electronics Engineering (IEE)

วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์

Civil Engineering (CE)

วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา

Industrial Engineering (IE)

วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ

Dean Office

หน่วยงานในสำนักงานคณบดี

🔗 Quick Links

ค้นหาบุคคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาในคณะ
หลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ
สำนักงานคณบดี
งานวิจัยเด่น
สมาคมศิษย์เก่า

Follow us on Facebook 👍

"คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb"
Faculty
1+
จำนวนอาจารย์
Students
1+
จำนวนนักศึกษา
Undergraduate Programs
1
จำนวนหลักสูตร ป.ตรี
Graduate Programs
1
จำนวนหลักสูตร ป.โท ป.เอก

Video Tour at ENG. KMUTNB

Take a tour in the Faculty of Engineering and you will find one of the best education in the Thailand. The video will get you the understand more about our faculty.

About Our Faculty of Engineering, KMUTNB

Faculty of Engineering

Faculty of Engineering is committed to our vision, “To Train Engineers and Develop Technology for International Community”. With more than 200 academic faculty members and 150 supporting staffs, we offer the highest quality programs for undergraduate and graduate levels. There are 9 engineering departments covering 19 bachelor’s, 13 master’s and 8 doctoral programs. In addition, there are two English-language programs for Thais and three international programs. Our programs are taught by internationally recognized scholars and researchers. 

Faculty of Engineering prepares students for life and provides unique theoretical and practical hands-on learning experiences to succeed in their specialized fields. Our world-class facilities, equipment and laboratories well support student in learning and graduate-level research. We are committed to train competent engineering workforce to support development benefits and prosperity of Thailand and other countries.

ตั้งแต่เริ่มแรกของการจัดตั้ง คณะฯ ได้ยึดถือเป็นนโยบายในการผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน (engineering sciences) และมีทักษะในเชิงปฏิบัติ กล่าวคือสามารถนำทฤษฎีไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมในปัญหาจริงได้อย่างมีประสิทธิผล

Education Services

KMUTNB University was established in 1959 for the public benefit and it is recognized. Faculty of Engineering is one of the first and the largest faculty.

Learn More

Bachelor’s and Master’s

There are 9 engineering departments covering 19 bachelor’s, 13 master’s and 8 doctoral programs. In addition, there are two English-language programs for Thais and three international programs. 

Learn More

University Life

There are many student organizations to enhance student skills and to encourage teamwork among classmates, such as formula car club, robot academy, and international activity club.

Learn More

International Hubs

The Faculty fosters students’ engagement with innovation, invention and design projects, encouraging their participation in domestic and international academic competitions. 

Learn More

Donation helps us

Please support our faculty by donation or joining many activities through the alumni association.

Upcoming Events

There're no item that match your search criteria. Please try again with different keywords.

Facebook Feeds

Get updates to news & events