✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

Admission

Globalized Engineers

Acedemics

Undergraduate and Graduate Programs

International Programs

CIEP

Research

Innovations

ประกาศ

1 3 4 5 6 7 20

ทุนการศึกษา ทุนวิจัย

1 3 4 5

จัดซื้อ-จัดจ้าง

1 3 4 5 6 7 17

สมัครงาน

ให้นักศึกษาเข้าลิ้งค์ห้องเรียนออนไลน์ตามหมายเลขห้องของแต่ละวิชา ตามวันเวลาเรียน (และดูข้อมูลเพิ่มเติมในระบบทะเบียน)

(ให้ log in ด้วย google account ของมหาวิทยาลัย sxxxxxxxxxxx@email.kmutnb.ac.th)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering KMUTNB
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering KMUTNB51 minutes ago
เช้าวันเปิดภาคการศึกษาใหม่ กับคะเเนนผลสอบพุ่งๆ 🚀🚀
ใครลุ้นผล TOEIC อยู่ มารับผลสอบได้เเล้วจ้า

👉ใครสมัครที่ CIEP รับที่ 81-333
👉ใครสมัครกับภาค รับที่ภาคได้เลยน้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering KMUTNB
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering KMUTNB15 hours ago
❤️❤️ไม่แดง ไม่มีเเรงเรียน ❤️❤️

คณะวิศวกรรมศาสตร์ต้อนรับเปิดเทอมใหม่โดยจัดเตรียมเก้าอี้เลคเชอร์ พับได้ ขนาดใหญ่กว่าเดิม นั่งสบาย มีตะแกรงวางของด้านล่าง แถมยังมีเก้าอี้เลคเชอร์สำหรับนักศึกษาถนัดซ้ายด้วยน้า โดยจะดำเนินการจัดหามาเพิ่มเติมให้มากขึ้นในภายภาคหน้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering KMUTNB
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering KMUTNB2 days ago
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ร่วมกับ CADFEM และ ANSYS

ขอเรียนเชิญอาจารย์ และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ
👉Intro to Engineering Simulation with Ansys Workshop

👉วันพุธที่ 7 ธันวาคม 65 เวลา 13.00 -15.00 น. ณ ห้องประชุมวิจิตวาที(81-301) คณะวิศวกรรมศาสตร์

📍ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
https://forms.zohopublic.com/CADFEM-SEA/form/CADFEMxANSYSxKMUTNBIntrotoEngineeringSimulationwit/formperma/cy9Qlvg9LsukizL9XZ-PzEe1_LLt9Qrb-WcQxxPwhF4
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering KMUTNB
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering KMUTNB4 days ago
มจพ. ประกาศความเป็นเลิศทางด้านโลหวิทยา คว้า 3 รางวัลระดับชาติ ในการประชุมวิชาการโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้บรรยายนำ (Plenary Lectures) ในงานประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (The 13th Thailand Metallurgy Conference – TMETC13) หัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาชิ้นส่วนโลหะเพื่อใช้ในแหล่งผลิตพลังงานแบบใหม่ (Solid Oxide Fuel Cells) เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในฐานะนักโลหวิทยาดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561
งานประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทยในปีนี้ มีได้รับ

👉รางวัลชนะเลิศ Oral Presentation ในการแข่งขัน POSCO-THAINOX Metallurgy Award Competition จากผลงานวิจัยเรื่อง The High Temperature Degradation of Ferritic Stainless steel in Simulated Unburnt Carbon in Coal-Fired Boilers สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายสุวิจักขณ์ โภควิทิตกุล และนายพระเกี้ยว งามศรี นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี

👉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในผลงานวิจัยเรื่อง influence of Manganese on High-Temperature Oxidation and Cr Volatilisation of Stainless steel in O2-H2O Atmospheres โดยมี นายเมธานันท์ แสงสืบศรี นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี เป็นเจ้าของผลงาน

👉ผศ.ดร.กิตติชัย โศจิพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบซอฟท์แวร์ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Oral Presentationในการแข่งขัน Additive Manufacturing & Powder Metallurgy

มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาและอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันและเป็นความภาคภูมิใจที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในการประชุมวิชาการครั้งนี้ จัดประชุม ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565
พัทธนันท์/ข่าว
พิชญา/ข้อมูล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering KMUTNB
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering KMUTNB4 days ago
น่าร้ากกกกก พ่อลูกเลือดสีแดงหมากสุกเจ้มจ้น

Donation helps us

Please support our faculty by donation or joining many activities through the alumni association.

Apply for Admission to ENG. KMUTNB

คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

We don’t just give students an education and experiences that set them up for success in a career. We help them succeed in their career—to discover a field they’re passionate about and dare to lead it.

9 Departments in the Faculty of Engineering, KMUTNB

คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกอบไปด้วย 9 ภาควิชา

Mechanical and Aerospace Engineering (MAE)

วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Electrical and Computer Engineering (ECE)

วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Production and Robotics Engineering (PE)

วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
วิศวกรรมการผลิต

Chemical Engineering (CHE)

วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเคมี

Materials Handling and Logistics Engineering (MHLE)

วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์

Materials and Production Technology Engineering (MPTE)

วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต

Instrumentation and Electronics Engineering (IEE)

วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์

Civil Engineering (CE)

วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา

Industrial Engineering (IE)

วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ

Dean Office

หน่วยงานในสำนักงานคณบดี

🔗 Quick Links

ค้นหาบุคคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาในคณะ
หลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ
สำนักงานคณบดี
งานวิจัยเด่น
สมาคมศิษย์เก่า

Follow us on Facebook 👍

"คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb"
Faculty
1+
จำนวนอาจารย์
Students
1+
จำนวนนักศึกษา
Undergraduate Programs
1
จำนวนหลักสูตร ป.ตรี
Graduate Programs
1
จำนวนหลักสูตร ป.โท ป.เอก

Video Tour at ENG. KMUTNB

Take a tour in the Faculty of Engineering and you will find one of the best education in the Thailand. The video will get you the understand more about our faculty.

About Our Faculty of Engineering, KMUTNB

Faculty of Engineering

Faculty of Engineering is committed to our vision, “To Train Engineers and Develop Technology for International Community”. With more than 200 academic faculty members and 150 supporting staffs, we offer the highest quality programs for undergraduate and graduate levels. There are 9 engineering departments covering 19 bachelor’s, 13 master’s and 8 doctoral programs. In addition, there are two English-language programs for Thais and three international programs. Our programs are taught by internationally recognized scholars and researchers. 

Faculty of Engineering prepares students for life and provides unique theoretical and practical hands-on learning experiences to succeed in their specialized fields. Our world-class facilities, equipment and laboratories well support student in learning and graduate-level research. We are committed to train competent engineering workforce to support development benefits and prosperity of Thailand and other countries.

ตั้งแต่เริ่มแรกของการจัดตั้ง คณะฯ ได้ยึดถือเป็นนโยบายในการผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน (engineering sciences) และมีทักษะในเชิงปฏิบัติ กล่าวคือสามารถนำทฤษฎีไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมในปัญหาจริงได้อย่างมีประสิทธิผล

Education Services

KMUTNB University was established in 1959 for the public benefit and it is recognized. Faculty of Engineering is one of the first and the largest faculty.

Learn More

Bachelor’s and Master’s

There are 9 engineering departments covering 19 bachelor’s, 13 master’s and 8 doctoral programs. In addition, there are two English-language programs for Thais and three international programs. 

Learn More

University Life

There are many student organizations to enhance student skills and to encourage teamwork among classmates, such as formula car club, robot academy, and international activity club.

Learn More

International Hubs

The Faculty fosters students’ engagement with innovation, invention and design projects, encouraging their participation in domestic and international academic competitions. 

Learn More

Donation helps us

Please support our faculty by donation or joining many activities through the alumni association.

Upcoming Events

There're no item that match your search criteria. Please try again with different keywords.

Facebook Feeds

Get updates to news & events