✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

Admission

Globalized Engineers

Acedemics

Undergraduate and Graduate Programs

International Programs

CIEP

Research

Innovations

ประกาศ

1 2 3 13

ทุนการศึกษา ทุนวิจัย

1 2 3 4

สมัครงาน/จัดซื้อ-จัดจ้าง

1 2 3 16
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb4 hours ago
ขอเชิญวิศวกรผู้สนใจในด้านการวิเคราะห์วัสดุคอมโพสิตเข้าร่วม Webinar ในหัวข้อ Modeling higher accuracy of Fiber Reinforced Polymer Composites using reverse engineer data เพื่อนำเสนอการใช้โปรแกรม Digimat ในการสร้างข้อมูลวัสดุชนิด #Anisotropic จากข้อมูลของวัสดุชนิด #Isotropic ด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับแบบอัตโนมัติ (Automatic reverse engineering) เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรมให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น รวมถึง Ecosystem ของฐานข้อมูลทางด้านวัสดุคอมโพสิตใน #Digimat-MX ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ออกแบบและผู้ผลิตวัสดุคอมโพสิต

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564
เวลา 10.30 - 11.30 น.

ลงทะเบียนได้ที่ http://www.sigmasolutions.co.th/events-detail.php?id=16

ก่อนวันอบรม ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ Meeting link ผ่านอีเมลของท่าน เพื่อเข้าสู่การอบรมผ่าน Webex
(บรรยายเป็นภาษาไทย, ไม่มีค่าใช้จ่าย)
Line ID: @sigmasolutions

#MatSciSWU #วัสดุศาสตร์ #วัสดุศาสตร์มศว #MaterialScience #วัสดุวิศวกรรม #วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #คณะวิทยาศาสตร์โพลีเมอร์ #Science #วิศวกรรมศาสตร์ #นักวิจัย #Material #MateriaComposit #reverseengineering #RPC #วัสดุคอมโพสิต #วิศวกรรม #วิศวกร #Research #industry #automotive #SigmaSolutionsTH
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb7 hours ago
ชมผลงาน "หุ่นยนต์ดูดตะกอนในถังพักน้ำขนาดใหญ่" โดย ผศ.ดร.รามิล เกศวรกุล และทีมอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb8 hours ago
ประกาศการรับสมัครขอรับทุนศิษย์ก้นกุฏิ (สำหรับนักศึกษา รหัส 64) ภาคเรียนที่ 2/2564 (ทุนให้เฉพาะนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อปริญญาโทในภาควิชาเดิม)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb3 days ago
💡 LabVIEW Virtual Day วันที่ 8 ต.ค. 2564 เวลา 8.30น.
❌ ปิดรับลงทะเบียน 30 ก.ย. นี้ !!
ฟรี ลุ้นรับของรางวัล
ลิงค์ Zoom เข้าร่วมอบรมจะส่งให้ทางอีเมลที่ลงทะเบียน
Register ✏️ https://bit.ly/3hiPMsW
แล้วพบกัน

Donation helps us

Please support our faculty by donation or joining many activities through the alumni association.

Apply for Admission to ENG. KMUTNB

คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

We don’t just give students an education and experiences that set them up for success in a career. We help them succeed in their career—to discover a field they’re passionate about and dare to lead it.

9 Departments in the Faculty of Engineering, KMUTNB

คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกอบไปด้วย 9 ภาควิชา

Mechanical and Aerospace Engineering (MAE)

วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Electrical and Computer Engineering (ECE)

วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Production and Robotics Engineering (PE)

วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
วิศวกรรมการผลิต

Chemical Engineering (CHE)

วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเคมี

Materials Handling and Logistics Engineering (MHLE)

วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์

Materials and Production Technology Engineering (MPTE)

วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต

Instrumentation and Electronics Engineering (IEE)

วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์

Civil Engineering (CE)

วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา

Industrial Engineering (IE)

วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ

Dean Office

หน่วยงานในสำนักงานคณบดี

🔗 Quick Links

ค้นหาบุคคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาในคณะ
หลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ
สำนักงานคณบดี
งานวิจัยเด่น
สมาคมศิษย์เก่า

Follow us on Facebook 👍

"คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb"
Faculty
1+
จำนวนอาจารย์
Students
1+
จำนวนนักศึกษา
Undergraduate Programs
1
จำนวนหลักสูตร ป.ตรี
Graduate Programs
1
จำนวนหลักสูตร ป.โท ป.เอก

Video Tour at ENG. KMUTNB

Take a tour in the Faculty of Engineering and you will find one of the best education in the Thailand. The video will get you the understand more about our faculty.

About Our Faculty of Engineering, KMUTNB

Faculty of Engineering

Faculty of Engineering is committed to our vision, “To Train Engineers and Develop Technology for International Community”. With more than 200 academic faculty members and 150 supporting staffs, we offer the highest quality programs for undergraduate and graduate levels. There are 9 engineering departments covering 19 bachelor’s, 13 master’s and 8 doctoral programs. In addition, there are two English-language programs for Thais and three international programs. Our programs are taught by internationally recognized scholars and researchers. 

Faculty of Engineering prepares students for life and provides unique theoretical and practical hands-on learning experiences to succeed in their specialized fields. Our world-class facilities, equipment and laboratories well support student in learning and graduate-level research. We are committed to train competent engineering workforce to support development benefits and prosperity of Thailand and other countries.

ตั้งแต่เริ่มแรกของการจัดตั้ง คณะฯ ได้ยึดถือเป็นนโยบายในการผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน (engineering sciences) และมีทักษะในเชิงปฏิบัติ กล่าวคือสามารถนำทฤษฎีไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมในปัญหาจริงได้อย่างมีประสิทธิผล

Education Services

KMUTNB University was established in 1959 for the public benefit and it is recognized. Faculty of Engineering is one of the first and the largest faculty.

Learn More

Bachelor’s and Master’s

There are 9 engineering departments covering 19 bachelor’s, 13 master’s and 8 doctoral programs. In addition, there are two English-language programs for Thais and three international programs. 

Learn More

University Life

There are many student organizations to enhance student skills and to encourage teamwork among classmates, such as formula car club, robot academy, and international activity club.

Learn More

International Hubs

The Faculty fosters students’ engagement with innovation, invention and design projects, encouraging their participation in domestic and international academic competitions. 

Learn More

Donation helps us

Please support our faculty by donation or joining many activities through the alumni association.

Upcoming Events

There're no item that match your search criteria. Please try again with different keywords.

Facebook Feeds

Get updates to news & events