✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

แจ้งปิดระบบสารสนเทศ เนื่องจากมีการดับกระแสไฟฟ้าทั้งมหาวิทยาลัย (วันที่ 3-4 กันยายน 2565)