✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS1

🔈ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

1. 👉 รายชื่อโครงการรับนักศึกษาเรียนดีโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 📌

2. 👉 รายชื่อโครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เข้าศึกษาด้วย Portfolio (รอบที่ 2) 📌

3. 👉 รายชื่อโครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและประกาศนียบัตรวิชาชีพ 📌

4. 👉 รายชื่อโครงการรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากวิทยาลัยเทคนิค 📌

5. 👉 รายชื่อโครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เข้าศึกษาด้วย Portfolio ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ อันดับ 2 และอันดับ 3 📌

📍 ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 📍
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะมีประกาศ เรื่อง รายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเป็นนักศึกษาใหม่ และกำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ให้นักศึกษาทราบและให้นักศึกษาติดตามข้อมูลข่าวสาร จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จาก
ชื่อเพจ : งานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เท่านั้น
ที่ Link : https://www.facebook.com/sa.engineering.kmutnb
หรือ เว็บไซต์ : https://www.eng.kmutnb.ac.th

⛔️ หากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือปัญหาที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อได้ที่งานบริการการศึกษา โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 8147,8110
หรือ E-mail วิชาการ คณะวิศวฯ : academic@eng.kmutnb.ac.th และ Line : https://lin.ee/rullWJe
หรือทางเพจ งานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เท่านั้น