✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น.