✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศแก่นักศึกษาภายในหน่วยงานของท่าน ด้วยมหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology (Kyutech) ประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษายื่นใบสมัครสอบชิงทุนรัฐบาลญี่ปุ่น MXT SCHOASHP 2020 เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท 3 ทุน และบริญญาเอก 1 ทุน ณ School of Computer Science and Systems Engineeingมหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technoloyy (Kyuttch) ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้ที่สนใจสมาถขาไปศึษาเงื่อนไขการสมัครรับทุนและ Download เอกสารประกอบการสมัครไต้ที่
https:/crgo. page.link/aWE3
ทั้งนี้ผู้ที่สนใจโปรดแจความปสงค์กามัยบทุนพคมแนนไฟล์สแกน
เอกสารประกอมการสมัคร (เท่าที่มี) มาที่ดีเมล์ icc@op.kmutnb.ac.th ภายในวันที่
25 ธันวาคม 2562 โดยตั้งชื่อหัวขด Apply for MEXT SCHOL ARSHIP 2020