✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ประชาสัมพันธ์โครงการ Workshop on Transformation of STI and Indigenous Knowledge to SDGs: 2019 Super Smart Community

กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มีกำหนดจัดงาน ASEAN Next 2019 ในหัวข้อ “Technology Driven for Community Happiness โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. เป็นหนึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดงานในครั้งนี้ ภายใต้การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Workshop on Transformation of STI and Indigenous Knowledge to SDGs: 2019 Super Smart Community” ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน รางน้ำ กทม. (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

ภายในงานยังได้มีการจัดประกวดโครงการ new initiative project ภายใต้หัวข้อ “STI and Indigenous Knowledge to SDGs” เพื่อชิงเงินรางวัลสำหรับทำโครงการ จำนวนเงิน 500,000 บาท กำหนดส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมในการประชุมและเสนอโครงการ new initiative project ตามวันและเวลาดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานมายัง 
iaf@haii.or.th ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

https://www.eng.kmutnb.ac.th/th/#%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C

Leave a Reply