✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
ประชาสัมพันธ์

Category

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. นำเครื่องตรวจวัดไข้ด้วยกล้องวัดอุณหภูมิ (Thermoscan) จากชุมนุมหุ่นยนต์ iRAP Robot นำโดยผศ. ดร. อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส ดร. วิษณุ จิตวิริยะ อาจารย์นพดล พัดชื่น รวมทั้งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ร่วมตรวจวัดไข้ให้กับบุคลากร นักศึกษาทุกคนก่อนเข้าห้องสอบ และห้องปฏิบัติงาน ณ บริเวณประตูทางเข้า อาคาร 81 ชั้น 2
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล วิวัชรโกเศศ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และทีมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริการระดับสูง Mr.Hsieh Shen – yen (Dick) ประธานบริหาร Mr.Chang Tsai – hsing (jackie) รองประธานบริหารภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย และทีมผู้บริหาร จาก บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมโครงการ Pleasure Meeting with NovoTouch Donation for future Interactive classroom และแลกเปลี่ยนแนวความคิดเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ภาคการศึกษา ผ่านการใช้งานอุปกรณ์จริงจากภาคอุตสาหกรรมทั้งในงาน Automation & Power Electronics ทั้งนี้ทาง บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)...
Read More
ขอเชิญอาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 โรงแรมริชมอนด์ นนทุบรีสามารถส่งบทคัดย่อได้ถึงวันที่ 24 มกราคม 2563รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เว็บไซต์ : www.ciod2020.org
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. จัดกิจกรรม ENGINEERING KMUTNB SUPER HI-TECH JOB FAIR 2020 กล่าวเปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คุณพงษ์ศักดิ์ พงษ์เกรียงยศ Business Development Director บริษัท จ็อบท็อปกัน จำกัด ร่วมตัดริบบิ้นเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ บริษัทชั้นนำ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีบริษัทชั้นนำกว่า 160 บริษัท และการเตรียมตัวสมัคร Super Resume อย่างมืออาชีพ พร้อมร่วมกิจกรรมสนุกๆลุ้นชิงบัตรชมภาพยนต์และของรางวัลอีกมากมาย วันที่ 9 – 10 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 81 ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์...
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ขอเชิญบุคลากรออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี2563 “FIX OFFICE SYNDROME” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562สมัครได้ที่ คุณขวัญหทัย สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 81(สงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมโครงการ สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เท่านั้น)
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ ณ ลานอาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เข้าร่วมงาน MUIDS Thai University Fair 2019 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562
Read More
ศูนย์อบรมวิทยาการด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยี (Robot Academy) ภายใต้การดูแลของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดย ผศ.ดร.อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีหุ่นยนต์ พร้อมด้วยทีม Robot Academy จัดอบรมโครงการหุ่ยนยนต์ลำเลียงอัตโนมัติตามเส้นทางทำงานร่วมกับหุ่นยนต์แขนกลให้กับนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ เพื่อกระตุ้นความสนใจในเยาวชน และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน รวมถึงส่งเสริมให้มีแนวคิดใหม่ พร้อมคิดเป็น ทำเป็น เพื่อสร้างนักประดิษฐ์ในอนาคต ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร 89 ชั้น 5 ห้อง 506 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
Read More
1 2 3 4 6