✆ 02-555-2000 ext 8126 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8126 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ภายนอกมหาวิทยาลัย