✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ศูนย์คอมพิวเตอร์

Engineering Computer Center (ECC)

ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

Institute of Computer and Information Technology

สำนักคอมพิวเตอร์ มจพ.