✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ Research Utilization ประจำปีงบประมาณ 2567

📢 TCELS เปิดรับข้อเสนอโครงการการใช้ประโยชน์งานวิจัย (Research Utilization) ต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมการแพทย์เชิงพาณิชย์ ขึ้นแท่นผู้นำอาเซียน

📍 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ (RU: Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างความสามารถของเอกชนเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ยกระดับห่วงโซ่อุตสาหกรรมเป้าหมาย เชื่อมต่อและกระจายสู่เศรษฐกิจฐานราก ใน 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ

1️⃣ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมระดับสูงและมูลค่าสูง (High Valued Medical Device)

2️⃣ การแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ (Genomics and Precision medicine)

3️⃣ การพัฒนาและผลิตยา สารสกัดจากสมุนไพร (Herbal medicine and Extracts)

📍 เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566

🖋️ ผู้ขอรับการสนับสนุน ศึกษารายละเอียดและจัดทำข้อเสนอโครงการ โดย Download แบบฟอร์มได้ที่ https://www.tcels.or.th/News/Coming-Soon/Activity-News/3792?lang=th และยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS เว็บไซต์ www.nriis.go.th โดยกรอกข้อมูลในระบบพร้อมแนบข้อเสนอโครงการที่ได้กรอกตามแบบฟอร์มของ ศลช.

📍 ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ทางเว็บไซต์ www.tcels.or.th

#TCELSTHAILAND