✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

วช.ประกาศรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2567

📌 วช.ประกาศรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2567
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2566

โครงการที่รับสมัครขอทุน จะต้องประกอบด้วย 2 ลักษณะดังนี้

1.เป็นทุนเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่พร้อมใช้หรือพร้อมออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์
หรือเชิงสาธารณะ

2.เป็นทุนเพื่อสร้างให้เกิด (ทีม) นักประดิษฐ์ หรือพัฒนาศักยภาพนักประดิษฐ์

ที่มา: https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11784