✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

เปิดรับสมัครทุน “โครงการส่งเสริมการจดทะเบียนสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2567”

เพื่อผลักดันให้บุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์เห็นความสำคัญในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น โดยมี 2 ประเภท คือ

  1. ทุนส่งเสริมการจดทะเบียนสิทธิบัตร ทุนละไม่เกิน 30,000.00 บาท ต่อโครงการ
  2. ทุนส่งเสริมการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ทุนละไม่เกิน 15,000.00 บาท ต่อโครงการ

หมดเขตยื่นส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปาณิสรา พ่วงศรี งานบริการวิชาการและวิจัย 02-5552000 ต่อ 8124 หรือกด Icon PDF เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม