✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการทุน NB-TM 2567

ทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (NB – Talent Mobility) จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี 2567

💸งบประมาณทุนละไม่เกิน 100,000 บาท (ระยะเวลาดำเนินงานไม่เกิน 1 ปี)

✅สมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กันยายน 2566

🔍ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3EdXIGV