✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

มจพ. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund: FF)ประจำปีงบประมาณ 2568 ขั้นกลั่นกรองแผนงาน

💥มจพ. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund: FF)
ประจำปีงบประมาณ 2568 ขั้นกลั่นกรองแผนงาน💥
.

⚠️ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ถึง วันที่ 18 สิงหาคม 2566⚠️

👉ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
https://bit.ly/3pEqzAD

📝ยื่นข้อเสนอโครงการทางอีเมล
research.net@stri.kmutnb.ac.th