✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ขอเชิญนำผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ร่วมกับ วช. ปีงบประมาณ 2567

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/view/intfair-nrct/home