✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบเพิ่มเติม)

📣 ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบเพิ่มเติม) จำนวน 3 ประเภททุนการศึกษา ดังนี้
1️⃣ ทุนอุดหนุนวิชาการ หลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ จำนวนทุนละ 21,000.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
🟢 เฉพาะนศ.โครงการสมทบพิเศษ IEE CE
2️⃣ ทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนเรียนดี) จำนวนทุนละ 8,000.00 บาท (แปดพันบาทถ้วน)
🟢 เฉพาะนศ.ปกติ/เสริมทักษะ MAE ECE MHLE
3️⃣ ทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนขาดแคลน) มอบทุนตามจำนวนเงินใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษาและไม่เกินจำนวนเงินค่าบำรุงการศึกษาที่ชำระให้มหาวิทยาลัย (ไม่รวมค่าประกัน/ค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ ฯลฯ)
🟢 เฉพาะนศ.ปกติ/เสริมทักษะ MAE ECE MHLE
👨‍🦰👱‍♀️ นักศึกษาผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติ เกณฑ์ และเงื่อนไขตามประกาศที่แนบใต้โพสท์นี้
🖥 สมัครผ่านทางออนไลน์ช่องทางเดียวได้ที่ลิงค์นี้ 🟢 https://forms.gle/P6YkrNNN6rWYw1Wy7
📍 ลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลมหาวิทยาลัยของนศ. เช่น s6301xxxxxxxxx@email.kmutnb.ac.th
*โปรดอ่านเกณฑ์ คุณสมบัติ คำแนะนำการสมัครให้ถี่ถ้วนเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ผลประโยชน์ของตนเอง*
📆 ระยะเวลาเปิดรับสมัคร (รอบเพิ่มเติม) วันที่ 10 ก.ค. – 7 ส.ค. 2566
🔴 หากสมัครเสร็จแล้วจะได้รับสำเนาใบสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF ผ่านทางอีเมลที่นศ.กรอกไว้ (กรุณากรอกให้ถูกต้อง) โดยไม่ต้องดำเนินการอะไรแล้ว คณะกรรมการฯ อาจติดต่อกลับมาเพื่อขอสัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
📞 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ภาควิชาหรือ ทาง inbox งานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ โทร 0 2555 2000 ต่อ 8113
⚠️⚠️ หมายเหตุ ⚠️⚠️
1. การกรอกข้อมูล นศ. ต้องกรอกข้อมูลให้ให้ตรงกับความเป็นจริง หากตรวจพบว่ามีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสิทธิในการให้ทุน รวมถึงดำเนินการทางวินัยนศ.
2. หากนศ. กรอกใบสมัครและกดยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของการสมัครแล้ว จะไม่สามารถกลับมาแก้ไขใบสมัครนั้นได้อีก ฉะนั้น นศ. ควรตรวจสอบให้ดีก่อนกดส่งใบสมัคร
***********************
กำหนดการทุนการศึกษา 1/2566 (รอบเพิ่มเติม)>> https://www.facebook.com/sa.engineering.kmutnb/posts/pfbid0238b81VKZVU9TKxUSwTFfh1JgSdkjZcseYfKQ9AWUeVaTxKzErNF7hco7NAgNcJ9ql