✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการ เครื่องพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเรียนรู้เชิงลึก จำนวน 1 เครื่อง