✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

เชิญนักวิจัยส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับนานาชาติ

งาน WorldInvent Singapore 22+23 (WoSG)
วันที่ 4 – 6 กันยายน 2566 ที่ประเทศ สิงคโปร์

The objectives of the show:

  1. To provide a platform for building synergies and collaboration through communication.
  2. To serve as a bridge to learn from other innovators and professionals.
  3. To understand more about Singapore, its diverse culture, and the reasons behind its success.


ค่าลงทะเบียนผลงาน : ประมาณ 500 USD
หมดเขตรับสมัคร 14 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://sites.google.com/view/intfair-nrct/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%9B%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-2566/worldinvent-singapre-22-23?authuser=0