✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ทุนวิจัยในหัวข้อ “Traffic Safety”

เรียนเชิญนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ผู้ที่สนใจสมัครรับทุนวิจัยในหัวข้อ “Traffic Safety” จำนวนทุนสูงสุด 150,000 บาท หมดเขตวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ https://www.ms-ins.co.th/news/detail/118