✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

การประกวดผลงาน นวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ทุกระดับชั้น(ปริญญาตรี , ปริญญาโท และ ปริญญาเอก) จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 กรกฎาคม 2566