✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

💥ขยายเวลารับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567💥

ขยายเวลารับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
✅ทุนพัฒนานวัตกรรม (IP)
✅ทุนพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ (TRADE)
📆 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 📆
📲โดยยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (DRMS : http://kmutnb.drms.in.th/
📝ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์มได้ที่
https://bit.ly/44jQqNG