✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

รายชื่อและตารางฝึกทักษะฝีมือเชิงช่างเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2565

📣 ประกาศ รายชื่อ และ ตารางฝึกทักษะฝีมือเชิงช่างเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2565
📞 มีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ inbox เพจงานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. หรือโทร 02 555 2000 ต่อ 8110 8114