✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

รับสมัครทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

📣 นศ.วิศวฯ หลักสูตรปกติ โครงการสมทบพิเศษ และโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ รหัส 65 64 และ 63 สมัครขอรับทุนการศึกษา 1/2566 ได้แล้ว
☑️ ตั้งแต่ 1 มี.ค. – 8 พ.ค. 2566
 
1. ทุนอุดหนุนวิชาการ หลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ จำนวนทุนละ 21,000.00 บาท
2. ทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนเรียนดี) จำนวนทุนละ 8,000.00 บาท
3. ทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนขาดแคลน) จำนวนเงินทุนตามใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษา ไม่รวมค่าประกันและค่าปรับ
 
🟢 นศ. สามารถดูรายละเอียด คุณสมบัติ เกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดของแต่ละทุนได้ที่นี่ >> >>>>
🔗 คลิกที่ลิงค์หรือแสกน QR Code >> https://forms.gle/P6YkrNNN6rWYw1Wy7
************************************************
👨‍🦰 ไฟล์เอกสารการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ช่องทางเดียวเท่านั้น
🟢 1. รูปถ่ายนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว
🟢 2. ผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2565 (แคปภาพจาก K-logic หรือขอเอกสารจากงานทะเบียนฯ)
🟢 3. บัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรประจำตัวประชาชน (ถ่ายบัตรทั้ง 2 ใบให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน/ภาพเดียวกัน)
🟢 4. ใบรับรองเงินเดือนผู้ปกครอง (ถ้ามี)
🟢 5. ภาพถ่ายบ้านที่นักศึกษาอาศัยอยู่กับบิดา-มารดา
 
⚠️ หมายเหตุ ⚠️
ไฟล์หลักฐานในการอัพโหลดต้องเป็นไฟล์ภาพ (.jpg) ขนาดไม่เกิน 1 MB เท่านั้น หากเป็นไฟล์ชนิดอื่น จะทำให้ใบสมัครนั้นไม่สมบูรณ์ และไม่ได้รับการพิจารณา
 
👍 ติดตามการประกาศรายชื่อผู้ได้ทุนผ่านทางเพจนี้ครับ
 
📅 กำหนดการทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 >>> https://www.facebook.com/sa.engineering.kmutnb/posts/pfbid029qqUNwEuVjZptnv3pCcWBKS2JtpzMUo3Ys8xPGR5oET98Fnp6AuQ1j8YpgfdaSopl