✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองระบบควบคุมการขนถ่ายวัสดุและระบบโลจิสติกส์ ด้วยหุ่นยนต์อัตโนมัติแบบ AGV จำนวน 1 ชุด