✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบอัตโนมัติ จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)