✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

บริษัท เอเชีย ฮอนด้า จำกัด รับสมัครวิศวกรจัดซืัอ 6 ตำแหน่ง

บริษัท เอเชีย ฮอนด้า จำกัด เป็นบริษัทดูแลการผลิตของฮอนด้า ทั่วเอเชีย รับสมัคร วิศวกรจัดซืัอ 6 ตำแหน่ง

ติดต่อได้ที่ Senior Manager คุณ สุดารัตน์ sudarvar@honda.th.com
หรือสมัครได้จาก link

https://th.jobsdb.com/th/en/job/cost-purchasing-engineer-officer-motorcycle-power-product-300003002653282