✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

กำหนดการทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

📍 กำหนดการทุนการศึกษา 1/2565 ออกแล้วครับ
ติดตามช่องทางการสมัครได้ผ่านเพจงานวิชาการและกิจการนศ. ครับ
👨‍🦰 นศ.รหัส 64 63 และ 62 เตรียมข้อมูลและไฟล์เอกสารให้พร้อม เพราะเราจะรับสมัครผ่านทางออนไลน์ช่องทางเดียวเท่านั้น
🟢 1. รูปถ่ายนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว
🟢 2. ผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2564 (เพื่อความสะดวกสามารถบันทึกภาพจากหน้าจอบนเว็บไซต์ K-logic ได้)
🟢 3. บัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรประจำตัวประชาชน (ถ่ายบัตรทั้ง 2 ใบให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน/ภาพเดียวกัน)
🟢 4. ใบรับรองเงินเดือนผู้ปกครอง (ถ้ามี)
🟢 5. ภาพถ่ายบ้านที่นักศึกษาอาศัยอยู่กับบิดา-มารดา
⚠️ หมายเหตุ ⚠️
ไฟล์หลักฐานในการอัพโหลดต้องเป็นไฟล์ภาพ (.jpg) ที่มีความชัดเจน ขนาดไม่เกิน 1 MB เท่านั้น หากเป็นไฟล์ชนิดอื่น จะทำให้ใบสมัครนั้นไม่สมบูรณ์ และไม่ได้รับการพิจารณา