✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS1

🔈ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

🔴ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลและตอบคำถามต่างๆ ใช้ในการสัมภาษณ์เบื้องต้น ตามลิงค์การกรอกข้อมูล
📌 https://forms.gle/LuPfBxPkmxhCucCB8

📍ภายในวันพุธที่ 19 มกราคม 2565
นักศึกษาที่เคยกรอกข้อมูลแล้วไม่ต้องกรอกซ้ำนะคะ

1. 👉 รายชื่อโครงการรับนักศึกษาเรียนดีโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 📌

2. 👉 รายชื่อโครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เข้าศึกษาด้วย Portfolio (รอบที่ 2) 📌

3. 👉 รายชื่อโครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและประกาศนียบัตรวิชาชีพ 📌

4. 👉 รายชื่อโครงการรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากวิทยาลัย 📌

แผนดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 มกราคม 2565
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 มกราคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 มกราคม 2565

หากนักศึกษามีข้อสงสัย หรือ ปัญหาที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อได้ทาง E-mail ของแต่ละสาขาวิชา
หรือ E-mail วิชาการ คณะวิศวฯ : academic@eng.kmutnb.ac.th และ Line : https://lin.ee/rullWJe
หรือทางเพจ งานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เท่านั้น