✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ตารางสอบปลายภาคคณะวิศวกรรมศาสตร์ เลื่อนวันสอบ

ข้อมูลการสอบออนไลน์แต่ละวิชาจะประกาศให้ทราบเร็วๆนี้