✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 2563

ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร และที่ปรึกษา ปอมท. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เข้าร่วมงานแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. อรรถกร เก่งพล ได้รับประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง อิเทอร์นิตี บอลรูม โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร