✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

โครงการนัดพบแหล่งงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564 (Engineering KMUTNB Super Hi-Tech Job Fair 2021)

โครงการนัดพบแหล่งงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564 (Engineering KMUTNB Super Hi-Tech Job Fair 2021) จัดโดยงานกิจการนักศึกษา วิศวฯ มจพ. ร่วมกับ บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด พบกับบริษัทชั้นนำของประเทศกว่า 200 บริษัท ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

กิจกรรมงานนัดพบแหล่งงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 (Engineering KMUTNB Super Hi-Tech Job Fair 2021)

ณ บริเวณลานอาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

เวลา 08.30 – 11.00 น.            กิจกรรมการออกบูธรับสมัครงานของผู้ประกอบการ/บริษัทชั้นนำของประเทศไทย

เวลา 11.00 – 12.00 น.            พิธีเปิดโครงการนัดพบแหล่งงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564

                                                    (Engineering KMUTNB Super Hi-Tech Job Fair 2021)

                                                     โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

                                                     พร้อมด้วยผู้บริหาร/คณาจารย์/เจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เวลา 12.00 – 16.30 น.            กิจกรรมการออกบูธรับสมัครงานของผู้ประกอบการ/บริษัทชั้นนำของประเทศไทย

                                                   และกิจกรรมให้ร่วมสนุกบนเวทีกลาง

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

เวลา 08.30 – 16.30 น.            กิจกรรมการออกบูธรับสมัครงานของผู้ประกอบการ/บริษัทชั้นนำของประเทศไทย

                                                    และกิจกรรมให้ร่วมสนุกบนเวทีกลาง

 

หมายเหตุ        กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมคณาจารย์/บุคลากร