✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกการสาธิตการสอนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ