✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

📣 ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 ประเภททุนการศึกษา ดังนี้

1️⃣ ทุนอุดหนุนวิชาการ หลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ จำนวนทุนละ 21,000.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

2️⃣
ทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนขาดแคลน) มอบทุนตามจำนวนเงินใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษาและไม่เกินจำนวนเงินค่าบำรุงการศึกษาที่ชำระให้มหาวิทยาลัย

3️⃣
ทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนเรียนดี) จำนวนทุนละ 7,000.00 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

👨‍🦰
👱‍♀️ นักศึกษาผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติ เกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดได้ตามเอกสารที่แนบ

🖥
สมัครผ่านทางออนไลน์ช่องทางเดียวได้ที่ลิงค์นี้ 🟢 https://forms.gle/P6YkrNNN6rWYw1Wy7
📆 ระยะเวลาเปิดรับสมัคร 21 ก.ย. – 6 พฤศจิกายน 2563 (เวลา 16.00 น.)

📞
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ภาควิชาของนศ. หรือ ทาง inbox งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 81 โทร 0 2555 2000 ต่อ 8113

⚠️
⚠️ การกรอกข้อมูล นศ. ต้องกรอกข้อมูลให้ให้ตรงกับความเป็นจริง หากตรวจพบว่ามีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสิทธิในการให้ทุน รวมถึงดำเนินการทางวินัยนศ.
ทั้งนี้ หากนศ. กรอกใบสมัครและกดยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของการสมัครแล้ว จะไม่สามารถกลับมาแก้ไขใบสมัครนั้นได้อีก ฉะนั้น นศ. ควรตรวจสอบให้ดีก่อนกดส่งใบสมัคร