✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรื้อถอนปรับปรุงห้องน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเอกสารแนบ

1. BOQห้องน้ำ Download
2. แบบก่อสร้าง Download
3. รายการประกอบแบบห้องน้ำ Download